9 Skladeb / 7 Skladatelů / 5 Muzikantů / 1 Komp(l)ot 

Projekt CZECHS CROSS OVER propojuje české muzikanty a skladatele, kteří rádi překračují žánry a mají potřebu tvořit i v době, která je pro živou hudbu více než nevlídná. Irvin Venyš & Epoque Quartet oslovili několik skladatelek (které bohužel neměly čas), skladatelů a aranžérů.

Alexey Aslamas, Jan Dušek, Miroslav Kolacia, Jan Kučera, Ian Mikyska, Jan Rokyta a Petr Wajsar připravili celkem devět skladeb, pokrývajících poměrně široké žánrové spektrum - folklórní inspirace, jazzové balady, hudební hříčky i meditativně laděné kompozice. Příběhy skladeb, profily skladatelů a krátké rozhovory s některými z nich najdete v sekci COMPOSITIONS.

Během listopadu a prosince vznikly ke všem skladbám premiérové studiové nahrávky a videa. K dispozici jsou v sekcích AUDIO a VIDEO. Posluchačsky nejúspěšnější skladba se dočká klipu.

...

KOMP(L)OT

Osm let po vydání prvního společného CD Irvin Epoque (ArcoDiva 2012) se Irvin Venyš a Epoque Quartet rozhodli pro další společný počin a vzniká "komplot". Název druhého alba je inspirován grafikou Jitky Petrášové Kompot.

Stejně jako v případě interpretů se totiž jedná o hudebně nesourodý, avšak zároveň dobře namíchaný Komp(l)ot nových skladeb a úprav již existujících kompozic. A všechny skladby jsou navíc jejich "srdcovky".

Hudebně i graficky unikátní CD vychází koncem ledna 2020 v limitované edici a objednat si jej můžete zde.


Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR a Nadací Bohuslava Martinů.

9 Compositions / 7 Composers / 5 Musicians / 1 Komp(l)ot 

The CZECHS CROSS OVER project brings together Czech musicians and composers who like to cross genres and feel a need to create even in a time that is more than unkind to live music. Irvin Venyš & Epoque Quartet approached several female (who unfortunately did not have time) and male composers and arrangers.

Alexey Aslamas, Jan Dušek, Miroslav Kolacia, Jan Kučera, Ian Mikyska, Jan Rokyta and Petr Wajsarprepared a total of nine compositions, covering a relatively wide range of genres - folklore inspirations, jazz ballads, musical jokes and meditative compositions. You can find the stories of compositions, profiles of the composers and short interviews with some of them in the COMPOSITIONS section.

During November and December, premiere studio recordings and videos were created for all these compositions. They are available in the AUDIO and VIDEO sections. A clip will be made of the composition that becomes the most popular amongst listeners.

...

KOMP(L)OT

Eight years after the release of the first joint CD Irvin Epoque (ArcoDiva, 2012), Irvin Venyš and the Epoque Quartet have decided on another joint project and thus a 'conspiracy' was formed. The title of the second album was inspired by Jitka Petrášová's print, Kompot. [Kompot is the Czech for 'compote' - the dessert made from stewed fruits. Add an 'l' and you get komplot, or 'conspiracy'].

Like the performers, the work is a musically inconsistent, but at the same time well-mixed Komp(l)ot of new compositions and adaptations of existing compositions. And all the songs are also pieces of music that are very close to theirhearts.

This musically and graphically unique CD is released at the end of January 2020 in a limited edition and you can order it here.


Project supported financially by Ministry of Culture of the Czech Republic and Bohuslav Martinů Foundation.