Cimpoiasca

CIMPOIASCA

Když před pár lety nahrávala CD cimbálová muzika Friš z Ostravy, ve které skvěle hraje na klarinet Marek Smetka, byl jsem požádán, jestli bych neměl nějakou efektní skladbu pro klarinet, kterou by mohl Marek interpretovat. V té době jsem poslouchal nahrávky orchestru Mugurel z Kišiněva, na kterých bylo i několik klarinetových sól Valentina Golomoze. Skladba Cimpoiasca byla mezi nimi a zdála se mi pro Marka ideální, tak jsem ji podle nahrávky zpracoval. Verze pro smyčcové kvarteto vznikla později. Zní komorněji a klasičtěji, ale neztratila nic ze svého moldavského koloritu.

...

MIROSLAV KOLACIA (* 1976)

Žiji ve Strážnici a učím na ZUŠ ve Veselí nad Moravou. Odmalička se věnuji folklóru, ale nakonec jsem vystudoval hru na housle na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a na Fakultě umění Ostravské univerzity. Takže mám velmi blízko ke klasické hudbě, kterou poslouchám - spolu s jazzem - nejčastěji. Ve volném čase se věnuji hudebním úpravám a Cimpoiascsa je jednou z nich.

CIMPOIASCA

When the dulcimer band Friš from Ostrava, in which Marek Smetka plays the clarinet, was recording a CD a few years ago, I was asked if I had an impressive piece for clarinet that Marek could perform. At that time, I was listening to recordings of the Mugurel Orchestra from Chisinau, which also included several clarinet solos by Valentin Golomoz. Cimpoiasca was among them, and it seemed to me ideal for Marek, so I adapted it for the recording. The version for string quartet was created later. It sounds more chamber and classical, but it has lost none of its Moldovan colour.

...

MIROSLAV KOLACIA (* 1976)

I live in Strážnice and teach at an elementary music school in Veselí nad Moravou. I have been playing folk music since I was a child, but I ended up studying violin at the P. J. VejvanovskýConservatory in Kroměříž and at the Faculty of Arts of the University of Ostrava. So I'm very close to classical music, which - along with jazz -is what I listen to most often. In my free time I devote myself to musical arrangements and Cimpoiascsa is one of them.