Blues for Alois

BLUES FOR ALOIS

Skladba Blues For Alois ve svém názvu spojuje dva vlivy: vliv jazzový se promítá v parafrázi na známý jazzový standard Blues For Alice a vliv artificiální hudby pak v citaci jména českého skladatele Aloise Háby, který je celosvětově vnímán jako průkopník užití mikrotonální hudby.

...

PETR WAJSAR (* 1978)

Petr Wajsar je. Petr Wajsar složil skladby. Většina skladeb Petr Wajsara byla hrána hráči na hudební nástroje a poslouchána posluchači. Množství skladeb Petra Wajsara ještě ani nevzniklo. Některé skladby Petra Wajsara byly oceněny cenou. Ve svém volném čase je Petr Wajsar vášnivým.

www.wajsar.cz

BLUES FOR ALOIS

The composition Blues For Alois combines in its title its two influences: the influence of jazz is reflected in a paraphrase of the well-known jazz standard Blues For Alice and the influence of artificial music in reference to the Czech composer Alois Hába, who is perceived worldwide as a pioneer in microtonal music.

...

PETR WAJSAR (* 1978)

Petr Wajsar is. Petr Wajsar has composed compositions. Most of Petr Wajsar's compositions were played by musical instruments and listened to by listeners. Many of Petr Wajsar'scompositions have not yet been created. Some of Petr Wajsar's compositions have been awarded prizes. In his free time, Petr Wajsar is passionate.

www.wajsar.cz