Folklóreček

FOLKLÓREČEK

Skladba vznikla pod původním názvem Folklórní inspirace. Název se ovšem může zdát zavádějící, folklórních vlivů není v této skladbě mnoho, vzdálené ozvuky lidové hudby připomíná pouze lyrický motiv ze střední části skladby. V převaze využívá kompozice odlehčeného motivu spjatého s americkým minimalismem a okořeněného špetkou jazzových vlivů.

...

PETR WAJSAR (* 1978)

Kromě skladatelství se Petr Wajsar věnuje i kompozici a psaní celků obsahujících organizovaný systém zvuků, produkovaný člověkem a určený lidskému vnímání. Ve svém volném čase nepohrdne šípkovým dezertem se zkvašenými okurkami, zalitými černou šlehačkou, s jahodami máčenými v jogurtovém krému okořeněném třešňovým dortem s jugoslávskými krevetami na smetaně. Je sběratelem čápů, krinolín a mořských vln. Kromě těchto koníčků je Petr Wajsar vášnivým.

www.wajsar.cz

A LITTLE FOLKLORE

The composition was created under the original name Folklórní inspirace (Folklore Inspiration). However, the title may seem misleading; there are not many folk influences in this composition. The distant sounds of folklore music are heard only inthe lyrical motif from the middle part of the composition. In the composition he mostly uses a light motif associated with American minimalism and peppered with a pinch of jazz influences.

...

PETR WAJSAR (* 1978)

In addition to composing, Petr Wajsar also composes and writes units containing an organized system of sounds, produced by man and intended for human perception. He is a collector of storks, crinolines and sea waves. In addition to these hobbies, Petr Wajsar is passionate.

www.wajsar.cz