Zase déšť

ZASE DÉŠŤ

Kompozice je inspirována podzimní beznadějí a sentimentem. Ona nálada je vytvořena rozšířenou harmonií ve smyčcích, která je příznačná pro cool jazz padesátých let. Pochmurnou atmosféru dotváří také sólový klarinet v nízkých a středních polohách. Ten je poté vystřídán improvizací violoncella v pizzicatu, čímž autor vzdává hold geniálnímu baskytaristovi Jaco Pastoriovi, který ovlivnil nejednu generaci muzikantů. Skladba končí postupným rozplynutím se do ticha. Tento efekt je dosažen nejen decrescendem al niente, ale také pozvolným zúžením harmonické sazby ve smyčcových nástrojích.

...

ALEXEY ASLAMAS (* 1983)

Jako skladatel se nejvíce realizuje v skladbách pro smyčcové ansámbly, píše převážně ve stylech jazz, blues, funk a fusion.

Jako aranžér spolupracuje s Epoque Quartetem, MIB Quartetem, Apollon Quartetem, Michalem Pavlíčkem, Monikou Načevou, Bárou Mochowou, Darou Rollins aj.

A jako vystudovaný profesionální houslista praktikuje hru nejrozmanitějších stylů a žánrů od blues, přes funk až po psytrance a hip hop (spolupráce s kapelami Cradle of Filth, Acute Dose, producenty DJs Opia, Sirian). Je primáriem smyčcového uskupení Pavel Bořkovec Quartet a lídrem a skladatelem S.V.A. Tria.

RAIN AGAIN

This composition is inspired by the autumnal sense of hopelessness and sentiment. The mood is created by the extended harmony in the strings that is characteristic of 1950s cool jazz. The gloomy atmosphere is completed by a solo clarinet in low and medium register. This is then replaced by a cello improvisation in pizzicato, whereby the author pays tribute to the bass guitar genius Jaco Pastori, who influenced many generations of musicians. The composition ends with a gradual dissolution into silence. This effect is achieved not only by decrescendo al niente, but also by a gradual narrowing of the harmonic rate in the string instruments.

...

ALEXEY ASLAMAS (* 1983)

As a composer, he mostly creates compositions for string ensembles, writing mainly in the styles of jazz, blues, funk and fusion.

As an arranger, he collaborates with Epoque Quartet, MIB Quartet, Apollon Quartet, Michal Pavlíček, Monika Načeva, Bára Mochowa, Dara Rollins and more.

And as a trained professional violinist, he plays a wide variety of styles and genres from blues, through funk to psytrance and hip hop (he's worked with the bands Cradle of Filth and Acute Dose as well as the producers DJ Opia and DJ Sirian). He is the Primarius of the Pavel Bořkovec Quartet and the leader and composer of the S.V.A. Trio.