Scherzo písničkando

SCHERZO PÍSNIČKANDO

Skladbu s dadaistickým názvem Scherzo písničkando lze zařadit mezi hudební legrácky, které mají pobavit interprety i publikum a které lze hrát například jako přídavek. Vychází z mých dětských vzpomínek, kdy jsme s rodiči a sestrou zpívali při cestách autem. Oblíbeným kouskem byl zpěv třech známých lidových písní současně. Písně Jede, jede poštovský panáček, Já do lesa nepojedu a Neviděli jste tu mé panenky mají stejnou formu i harmonický průběh a všechny tři melodie do sebe krásně zapadají. Doporučuji všem vyzkoušet si to. Udržet melodii, zpívat správný text a nenechat se zmást poslechem spoluzpívajícího není vůbec jednoduché. V prostřední části skladby se ozve zklidněná pasáž s velmi nelidovou reharmonizací.

...

JAN KUČERA (* 1977)

Dirigent, skladatel a klavírista Jan Kučera patří mezi nejvšestrannější české umělce. Jako skladatel tvoří kompozice symfonické, komorní i písňové a zároveň má na svém kontě přes třicet scénických hudeb k inscenacím pražských i oblastních divadelních scén. Jako dirigent dlouhodobě spolupracuje s předními českými orchestry, především se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a aktuálně je šéfdirigentem Karlovarského symfonického orchestru. Působí také na operní scéně - na Nové scéně Národního divadla v Praze uvedl svoji komickou operu Rudá Marie, komponovanou na námět kultovního rozhlasového seriálu Rodinka Tlučhořových, a v roce 2016 v Národním divadle nastudoval operu La Cenerentola Gioacchina Rossiniho. Je autorem baletů Tři mušketýři a Zkrocení zlé ženy. Svůj multižánrový přesah realizoval například v projektu Wanted s Dagmar Peckovou nebo v novém nastudování výpravné scénické podoby Mše Leonarda Bernsteina.

SCHERZO PÍSNIČKANDO

The composition with the dadaist title Scherzo písničkando is a musical joke which is intended to amuse both performers and the audience alike and which can be played, for example, as an encore. It's based on my childhood memories ofsinging with my parents and sister in the car. Ourfavourite act was singing three well-known folk songs at the same time. The songs Jede, jedepoštovský panáček, Já do lesa nepojedu andNeviděli jste tu mé panenky have the same form and harmony and all three melodies fit together beautifully. I encourage everyone to try it. Keeping the melody, singing the right lyrics and not being fooled by listening to the other person singing is not at all easy. In the middle part, there is a calm passage with a very non-folklore reharmonization.

...

JAN KUČERA (* 1977)

The conductor, composer and pianist Jan Kučera is one of the most versatile Czech artists. As a composer, he writes symphonic, chamber and song compositions, and at the same time has created over thirty stage music pieces for productions in Prague and regional theatres. As a conductor, he has long collaborated with leading Czech orchestras, especially with the Czech Radio Symphony Orchestra, the FOK Prague Symphony Orchestra and he is currently the chief conductor of the Karlovy Vary Symphony Orchestra. He also works in opera: he recently premiered his comic opera Red Mary - inspired by the cult radio series The Tlučhoř Family, and in 2016 he staged Rossini's opera La Cenerentola at the National Theatre. He created ballet versions of The Three Musketeers and The Taming of the Shrew. He has crossed multiple genres, for example, in the project Wanted with Dagmar Pecková or in a new production of the narrative stage form of Leonard Bernstein's Mass.